BESTYRELSEN I JEGERUP UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING PR. 07.03.2020:

Formand                             Jette Laustsen Larsen 
                                            Odinsvej 305
                                            6500 Vojens
                                            Mobil: 20 82 56 17
                                            Mail: jettell21@gmail.com
 
Næstformand/sekretær     Mette Krag                                              
                                            Engkær 13, Jegerup           
                                            6500 Vojens                                             
                                            Mobil: 23 66 83 90            
                                            Mail: mk-krag@hotmail.com
 
 
Kasserer                             Edith Pedersen
                                            Bygaden 41, Jegerup
                                            6500 Vojens
                                            Mobil: 51 29 29 88
                                            Mail: edithjepsen@gmail.com
 
EgeFitness                         Benny Schnuchel
                                            Bygaden 20, Jegerup
                                            6500 Vojens
                                            Mobil: 28882304 Mail:
                                            jegerup6500@gmail.com
 
PR og arrangementer         Maria Nørgaard
                                            Overbæksvej 3, Jegerup
                                            6500 Vojens
                                            Mobil: 27 19 28 38
                                            Mail: mknorgaard@gmail.com
 
Gymnastik/ badminton      René Moslund
og bold                                Kærager 4, Jegerup
                                            6500 Vojens
                                            Mobil: 42 42 94 20
                                            Mail: re_ne_mos@hotmail.com
 
Bestyrelsesmedlem            Martin Ravnskjær
                                            Kærager 10, Jegerup
                                            6500 Vojens
                                            Mobil: 31 23 93 78
                                            Mail: martin.ravnskjaer@gmail.com

Jegerup ungdoms og idrætsforening | Bygaden 18 | Jegerup | 6500 Vojens